Verslag wedstrijdsecretaris voorjaar 2005

Zo, mijn eerste half jaar als wedstrijdsecretaris zit er op. Volgens dhr Jaap van de Kooi, van de afdeling Noord Holland Noord, is ‘wedstrijdsecretaris de meest ondankbare taak in het bestuur’. Er is een korte periode geweest dat ik hem gelijk heb moeten geven, maar gelukkig is het toch ook bevredigend als je voor de teams een goede oplossing kan vinden. Eén van de beginnersfouten is dat je teveel de zaken voor de teams wilt oplossen. “Peter, we hebben zieken en we kunnen echt niet spelen” of “Zeg de wedstrijd voor maandag ook maar af”. In mijn naïviteit mailde ik dit naar de bond en direct had ik dhr Jaap van de Kooi aan de lijn. “Spreek ik met dhr Schouten, de wedstrijdsecretaris van TSTZ Haarlem”. “Ja, wel”.  Met een donderstem werd vervolgd met, “U spreekt met Jaap van de Kooi van de “ping pong bond” en wat uw heeft gedaan heb ik nog nooit meegemaakt”.  “Hoe bedoelt u”, vroeg ik met het zweet in mijn handen. Op zijn Amsterdams hoorde ik dan, “wat u doet kunnen we niet accepteren, die wedstrijd van maandag gaat gewoon gespeeld worden”. “Maar die mensen zijn toch ziek en ze hebben ook geen auto”, bracht ik naar voren. “Moet u eens goed luisteren meneer Schouten, al dertig jaar houd ik me met deze materie bezig en het zijn altijd bepaalde teams die de zaak wat laten lopen. Bijvoorbeeld de teams die onderaan staan en wie zegt dat de mensen met de auto moeten. De bond schrijft dat niet voor”. Zo ging mijn gesprek met dhr van de Kooi nog een tijdje door en inmiddels heb ik hem aanvaard als mijn “meester’ in mijn ‘gezel’-tijd  als wedstrijdsecretaris. Een man waar je een voorbeeld aan kunt nemen.

Om zaken goed te kunnen regelen is het nodig dat elk team beschikt over een teamleider die ik kan aanspreken. Ook is het handig als er zoveel mogelijk emailadressen bekend zijn, want dan kan ik snel contact leggen met verschillende teamleden. Als een wedstrijd verandert moet worden, ga dan na wat de alternatieve datum moet zijn en wie er kan invallen. Op de club hangt een overzicht van de teams. Ook dit jaar verwacht ik van de teams een verslag voor in het clubblad; een leuk verhaal over de hoogte en dieptepunten van het speelseizoen.

We spelen het komende najaar met 11 teams, zie voor een overzicht het clubblad. We hebben twee teams in de derdeklas, één team in de vierde, 5 teams in de vijfde klas en 3 teams in de zesde klas. Vorig jaar hadden we nog 13 teams, maar er zijn een aantal mensen gestopt met competitie. Hierdoor is de 7e en 8e klas weggevallen. Ook zijn er mensen die wel competitie willen spelen maar bijvoorbeeld geen auto hebben. Prettig is wel dat alle teams uit vier deelnemers bestaat, waardoor we voldoende ruimte hebben om bij elkaar in te vallen.

Van een aantal teams in de vijfdeklas zijn de verwachtingen hoog gespannen, dit geldt met name voor het ‘kamp’ van G. van de Kamp, met daarin het aanstormende talent P. van Beers.

Er zijn bij mij ook klachten binnen gekomen over het “schreeuwen”, ‘vloeken’ en andersoortig schuttingtaal tijdens het spel. Namens het bestuur wil ik alle leden oproepen daar wat om te denken. Lekker uitleven tijdens de sport dat mag, maar houdt het fatsoenlijk. Onsportief gedrag en jezelf niet meer in de hand houden hoort niet bij TSTZ Haarlem.

Als wedstrijdsecretaris wens ik jullie allemaal een sportief en plezierig tafeltennis seizoen.

Peter Schouten, wedstrijdsecretaris TSTZ Haarlem