Overlijden Evert Kieft

Op deze manier willen wij jullie allemaal laten weten dat onze secretaris Evert Kieft afgelopen donderdag is overleden.

Hij was al een tijd ziek, maar zijn overlijden was toch zeer plotseling.

Evert was al decennia lang lid van onze vereniging. Sinds het ontstaan van TSTZ Haarlem èn haar voorgangers ‘Droste’ en TTV Haarlem was hij ook secretaris van onze club. Met Evert verliezen wij één van onze club-iconen.

In de bijlage vinden jullie de rouwkaart.

Kaart Evert Kieft

Met een verdrietige groet,
Namens het TSTZ bestuur